Drømmen om lektiecaféer og løft i folkeskolen

Kære Flemming L.Ø. Hansen
Tak for dit fine svar i Rødovre Lokal Nyt onsdag den 21. august.
Jeg er som dig, rigtig glad for at der findes frivillige lektiecaféer på alle skoler i Rødovre – og at de netop er frivillige, så de børn, der har brug for én til én hjælp kan få det. Enten fordi der er få elever til stede eller fordi de har muligheden for at gå hjem til mor og far og få hjælp.
Samtidigt glæder det mig, at de medarbejdere, som varetager lektielæsningen skal være rustet til at støtte op om elevernes ønsker og behov. Dog tænker jeg stadig, at det bliver en svær opgave at løse, da man ikke engang kan sikre sig, at det er linjefagsuddannede lærere, som underviser i visse fag i dag.
Eksempelvis har min datter på 11 i dele af sit skoleliv modtaget musikundervisning af lærere, som selv har givet udtryk for ikke at være i stand til at undervise i faget.
Jeg har selv været i en situation, hvor jeg skulle undervise udskolingen i geografi, hvilket ikke var/er et fag jeg er stærk i. Det krævede utroligt meget forberedelse (også mere end man har) og helt godt blev det aldrig.
Det er også med til at gøre lærergerningen utroværdig, da man ikke føler man giver eleverne de faglige kompetencer de har krav på.
Jeg håber bare man tænker sig grundigt om, inden man beslutter at al læring skal forgå i skoleregi.
Venlig hilsen
Tina Hippe Hansen
Fortly 3b