Folkeskolen

Faglighed er vigtig, derfor skal der arbejdes mere målrette med holddeling, så alle elever bliver udfordret i et befordrende fællesskab. Efteruddannelse af lærerne, så de er kvalificeret i de fag som de skal varetage. Stop den ubarmhjertige inklusion. Ikke alle kan inkluderes og der er brug for specialskoler/ specialklasser med specialviden. Der skal på den enkelte skole være mulighed for forskellige indlæringsmetoder. Folkeskolen bør være et rummeligt sted med mangfoldighed. Der både er rar at være i, og hvor eleverne lærer det, de skal. Lektiecaféer er en god idé, men vi er stadigvæk ikke tilhængere af, at alle elever tvinges i lektiecafe. Der bør kunne tages hensyn til elever, der dyrker en fritidsinteresse, eller uden problemer selv kan varetage lektielæsning. Gør skoledagen kortere.