Mere omsorg for andre

Der er brug for, at vi hjælper de mest udsatte, men flere skal klare sig selv. Der er brug for en tydeligere målsætning på social- og sundhedsområdet. Vi skal være bedre til at fremme et aktivt liv? ?for alle - unge som gamle.?? Derfor skal foreningslivet styrkes, så vi kan fremme den fysiske og mentale sundhed i Rødovre.